Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7196/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý số thu ngân sách nhà nước của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7196/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7196/VPCP-KTTH
V/v xử lý số thu NSNN của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Công văn số 960/UBND-KT ngày 09 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính tại Công văn số 8213/BTC-TCT ngày 16 tháng 6 năm 2016 về việc xử lý số thu ngân sách nhà nước của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền của mình xem xét, quyết định việc này theo quy định của pháp luật hiện hành về: Thực hiện kê khai, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng của Dự án đầu tư và quy định về nơi khai, nộp, nơi hoàn thuế tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và các văn bản Luật thuế, Luật quản lý thuế liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b
).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7196/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý số thu ngân sách nhà nước của Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


793
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202