Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7084/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7084/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc về thuế khi thực hiện cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4045/BCT-TC ngày 23/4/2015 của Bộ Công Thương về đ ngh chưa thu hồi giấy chng nhn đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện máy và Đu tư. Về vn đề này, Tổng cc Hi quan có ý kiến như sau:

Để đy mạnh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua, Chính ph, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014, Ch thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2014,theo đó: Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tạo ra sự nhất trí cao về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu, c phần hóa DNNN…”

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 01/7/2015 việc xử lý vướng mắc về thuế khi thực hiện c phần hóa doanh nghip nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu tư, trong điều kiện Công ty đang làm thủ tục chuyn đi doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương (Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu tư và Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chưa áp dụng chế tài thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đ tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành thủ tục chuyển đi doanh nghiệp), đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hi Phòng căn cứ Luật sửa đi, bổ sung Luật Qun lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Qun lý thuế số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 tập trung tìm hiểu, đánh giá lý do bất khả kháng việc dẫn đến khoản nợ thuế như trình bày của Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu tư nêu trên. Trên cơ s đó, hướng dẫn Công ty lp h sơ xóa nợ và báo cáo Tổng cục xem xét xử lý (hồ sơ đề ngh gửi v Tổng cục Hải quan trước ngày 25/8/2015).

Tổng cục Hi quan thông báo để Cục Hi quan thành ph Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7084/TCHQ-TXNK ngày 31/07/2015 xử lý vướng mắc về thuế khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91