Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6959/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang, Cam Ranh và Năm Căn từ Vinalines về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6959/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6959/VPCP-KTN
V/v: điều chuyển các Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang, Cam Ranh và Năm căn từ Vinalines về Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh: Khánh Hòa, Cà Mau;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

 

Xét các đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 3274/UBND - KT ngày 18 tháng 6 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (công văn số 3131/UBND - KT ngày 24 tháng 6 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (các công văn số 7315/BGTVT - QLDN ngày 22 tháng 7 năm 2013 và số 7316/BGTVT - QLDN ngày 22 tháng 7 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 5051/BKHĐT - KCHTĐT ngày 17 tháng 7 năm 2013 và số 5177/BKHĐT - KCHTĐT ngày 22 tháng 7 năm 2013), Tài chính (công văn số 9150/BTC-TCDN ngày 15 tháng 7 năm 2013, Quốc phòng (các công văn số 5728/BQP - TM ngày 27 tháng 7 năm 2013 và số 5452/BQP - TM ngày 18 tháng 7 năm 2013), Tư pháp (các công văn số 5572/BTP - PLQT ngày 23 tháng 7 năm 2013 và số 5597/BTP - PLQT ngày 24 tháng 7 năm 2013) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (các công văn số 1922/CV - HHVN ngày 12 tháng 7 năm 2013 và số 1931/HHVN - TCTL ngày 12 tháng 7 năm 2013) về việc điều chuyển nguyên trạng các Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang, Cảng Cam Ranh và Cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau quản lý, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Không điều chuyển các Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang, Cảng Cam Ranh và Cảng Năm Căn (Doanh nghiệp Cảng) về Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các Doanh nghiệp Cảng tích cực tiến hành cổ phần hóa theo đúng Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2013 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để tính toán thỏa thuận phương án đầu tư Cảng Năm Căn theo quy định hiện hành, tránh lãng phí đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình cổ phần hóa Doanh nghiệp Cảng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tư pháp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Công ty TNHH MTV: Cảng Nha Trang, Cảng Cam Ranh, Cảng Năm Căn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6959/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang, Cam Ranh và Năm Căn từ Vinalines về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208