Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 694TCT/DNNN về việc xoá nợ thuế sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 694TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 694TCT/DNNN
V/v xoá nợ thuế sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/TTTC ngày 25/12/2004 của Công ty cổ phần Xây lắp Hà Nam đề nghị xoá nợ thuế, vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4278 TCT/DNNN ngày 23/12/2004 gửi Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Công ty xây lắp Hà Nam về việc xoá nợ thuế khi thực hiện cổ phần hóa. Tuy nhiên theo quy định tại Mục II Thông tư số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp Nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì: Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hoá và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp … nếu có phát sinh lỗ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp và Ban đổi mới doanh nghiệp tại doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, báo cáo cơ quan có thẩm quyền Quyết định cổ phần hóa kiểm tra xử lý.

Điểm 2, Mục IV, Thông tư số 43/2004 nêu trên cũng quy định: Cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính doanh nghiệp và cơ quan quản lý quỹ sắp xếp doanh nghiệp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa xử lý khoản lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Xây lắp Hà Nam là doanh nghiệp Nhà nước đã được chuyển thành công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000054 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp và có phát sinh lỗ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần thì sẽ được xử lý theo quy định trên đây.

Tổng cục thuế trả lời để đơn vị biết và liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện xử lý lỗ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 694TCT/DNNN về việc xoá nợ thuế sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35