Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6839/VPCP-KGVX năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6839/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6839/VPCP-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với một số Bộ, ngành về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng... Sắp tới, Thủ tướng tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành và một số địa phương. Để tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP với những nội dung chủ yếu sau:

- Sự chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết về lĩnh vực được giao;

- Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách;

- Những khó khăn, vướng mắc; những kiến nghị tháo gỡ; nhiệm vụ, giải pháp cần làm thời gian tới.

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, đồng gửi Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn phòng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 tháng 9 năm 2014 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP , trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2014 (theo Công văn số 5759/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chuẩn bị các nội dung trên đây để báo cáo Thủ tướng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để b/c);
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, đ/c Nguyễn Bá Ân, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2), HĐC. 134
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6839/VPCP-KGVX năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0