Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6825/TCHQ-GSQL năm 2013 về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6825/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6825/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1881/HQĐNa-GSQL ngày 18/9/2013 và công văn bổ sung số 2204/HQĐNa-GSQL ngày 29/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xin chủ trương cho phép thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 6980.4 m2 gồm: 5250 m2 kho, 1708 m2 bãi, 22.4 m2 văn phòng tại Cảng biển quốc tế Đồng Nai, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63, Điều 64, Điều 65 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan.

3. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai gửi thông báo cho doanh nghiệp chủ trương rà soát, chấn chỉnh quản lý kho ngoại quan trong thời gian tới, đặc biệt đối với hàng tạm nhập, tái xuất, để doanh nghiệp chủ động trong phương án sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6825/TCHQ-GSQL năm 2013 về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102