Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 679/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 679/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 679/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3384/CT-TTHT ngày 21/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN và tại Mục I, Mục II, Mục III, điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập. Các trường hợp còn lại đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Tại Điểm 29 Mục IV Phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định “dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tại điểm 2b Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Tea Kwang Vina Industrial năm 2008 có dự án thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập sản xuất giầy thể thao tại KCN Agtex Long Bình (KCN do Ban quản lý các KCN Đồng Nai ra Quyết định thành lập), sử dụng thường xuyên khoảng 3.500 lao động thì:

- Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

- Chi nhánh đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Chi nhánh không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 679/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hạch toán độc lập do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.295
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196