Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6775/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn điểm 2 công văn 2894/TCHQ-GSQL và giám thực xuất gạo thí điểm tại Bản Quẩn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6775/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6775/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn điểm 2 công văn số 2894/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2013 và giám thực xuất gạo thí điểm tại Bản Quẩn

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1675/HQLC-NV ngày 18/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm về thực hiện điểm 2 công văn số 2894/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2013 của Tổng cục Hải quan và việc giám sát thực xuất khẩu gạo ở địa điểm thí điểm xuất khẩu gạo tại Bản Quẩn ngoài giờ hành chính như sau:

1. Đối với nội dung nêu tại điểm 2 công văn 2894/TCHQ-GSQL được hiểu như sau:

1.1. Doanh nghiệp (hoặc người khai hải quan) phải đăng ký và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả việc kiểm tra thực tế, niêm phong hàng hóa nếu có) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu phụ Bản Vược hoặc Mường Khương trong giờ hành chính và thực hiện kiểm tra thực tế tiếp ngoài giờ hành chính theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

1.2. Trên cơ sở văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ điều kiện thực tế của Hải quan, tình hình thực tế hoạt động qua lại biên giới tại địa bàn cửa khẩu và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp để quyết định:

a) Giám sát thực xuất hàng hóa ngoài giờ hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan nhưng không thực xuất qua biên giới trong giờ hành chính được.

b) Giám sát thực nhập hàng hóa ngoài giờ hành chính đối với lô hàng đã đăng ký làm thủ tục trong giờ hành chính nhưng chưa thực nhập trong giờ hành chính được và cho vận chuyển đưa vào kho, bãi kiểm hóa thuộc địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu quản lý, niêm phong (trừ trường hợp không thể) để kiểm tra thực tế và quyết định thông quan trong giờ hành chính tiếp theo.

c) Chỉ đạo tổ chức lực lượng Hải quan giám sát chặt chẽ đảm bảo chống lợi dụng thực xuất, thực nhập hàng ngoài giờ hành chính quay vòng hàng hóa khác để buôn lậu và gian lận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

d) Theo dõi tình hình xuất nhập khẩu những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua các địa điểm do đơn vị quản lý, phát hiện kịp thời những đột biến để có các giải pháp giám sát phù hợp đồng thời báo cáo kịp thời các cấp kèm phương án xử lý.

2. Việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng gạo tại địa điểm thí điểm xuất khẩu ở Bản Quẩn và giám sát thực xuất ngoài giờ hành chính được thực hiện như đối với việc làm thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu thực xuất tại cửa khẩu phụ Bản Vược và Mường Khương trên đây.

3. Thời gian ngoài giờ hành chính được tiến hành hoạt động thực xuất, thực nhập hàng hóa thực hiện theo quy định cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phù hợp với tình hình hoạt động thực tế qua lại biên giới tại từng cửa khẩu phụ Bản Vược, cửa khẩu phụ Mường Khương, địa điểm thí điểm xuất khẩu gạo tại Bản Quẩn. Ngoài giờ hành chính được hiểu là ngoài 08 giờ làm việc của các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT-Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ngân hàng Nhà nước (để p/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6775/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn điểm 2 công văn 2894/TCHQ-GSQL và giám thực xuất gạo thí điểm tại Bản Quẩn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112