Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 667/TCT-TTHT năm 2019 đính chính Công văn 643/TCT-TTHT về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 667/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Văn Hải
Ngày ban hành: 01/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/TCT-TTHT
V/v đính chính văn bản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 643/TCT-TTHT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2018. Tuy nhiên do sơ xuất trong khi soạn thảo đã nhầm ngày ban hành, Tổng cục Thuế đính chính lại ngày ban hành Công văn trên như sau:

Đã ghi là: Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Nay sửa lại là: Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ TCT (để b/cáo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Website TCT;
- L
ưu: VT, TTHT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 667/TCT-TTHT năm 2019 đính chính Công văn 643/TCT-TTHT về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


658

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34