Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6534/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô nhãn hiệu TS, kiểu loại TGPS-1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6534/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Ích
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6534/BGTVT-KHCN
V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô nhãn hiệu TS, kiểu loại TGPS-1

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT
(Địa chỉ: Số 814/21 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 17 và 20 tháng 6 năm 2013 tại Trụ sở Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT, địa chỉ: Số 814/21 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 - Tp Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT số 03-SXLR/2011/BGTVT-KHCN ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT nhãn hiệu TS, kiểu loại TGPS-1 của Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm kiểu loại TGPS-1 của Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSHT theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

2. Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT chịu trách nhiệm phối hợp với khách hàng để nâng cấp thiết bị đảm bảo đáp ứng QCVN 31:2011/BGTVT đối với các sản phẩm TBGSHT của Công ty đã cung cấp/lắp đặt trước đây trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký của văn bản này, đồng thời đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động của thiết bị theo đúng yêu cầu quy định và bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT TGPS-1 đã lắp đặt trên phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo với Công ty TNHH Viễn thông Tin học TÍT và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để ph/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6534/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô nhãn hiệu TS, kiểu loại TGPS-1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89