Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 652/TCHQ-TXNK chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 652/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/TCHQ-TXNK
V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 14/01/2013 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án "Nhà máy sản xuất nội thất và cửa gỗ cao cấp Á Châu" số 05221000145 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2012 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty cổ phần nội thất Á Châu (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối với dự án, giấy phép đầu tư có tên: Dự án Nhà máy sản xuất nội thất và cửa gỗ cao cấp Á Châu; Giấy chứng nhận đầu tư số 05221000145 chứng nhận lần đầu ngày 28/10/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2012 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty cổ phần nội thất Á Châu không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trên chương trình kế toán thuế xuất nhập khẩu (KT559), trường hợp xác định Công ty cổ phần nội thất Á Châu còn nợ thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty trên theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

2. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ chế độ quy định và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và phiếu theo dõi trừ lùi của số hàng hóa đã nhập khẩu (nếu có) và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc.

- Mời doanh nghiệp đến làm việc, yêu cầu báo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế với các hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế của Công ty cổ phần nội thất Á Châu.

- Báo cáo về Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện chậm nhất trước ngày 30/01/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các KCN tỉnh Hưng Yên (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 652/TCHQ-TXNK chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240