Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6351/KH&ĐT-KTĐN 2020 cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch Hà Nội

Số hiệu: 6351/KH&ĐT-KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trương Việt Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6351/KH&ĐT-KTĐN
V/v cấp/điều chỉnh GCNĐKĐT, ĐKKD tại Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kirigaya Engineering Việt Nam;
- Công ty TNHH Sungji Group Việt Nam;
- Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Gumsung Việt Nam;
- Công ty TNHH PV Planning Việt Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được một số hồ sơ và văn bản kiến nghị của Nhà Đầu tư nước ngoài đề nghị cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án có địa điểm thực hiện tại tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam (tòa nhà), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Nhà Đầu tư được biết, cụ thể như sau:

1. Về vi phạm của Tòa nhà

- Đối với Tòa văn phòng: Tổng chiều cao thấp hơn thiết kế 8,3m (177,5/185,8); thi công thay đổi vị trí tầng cây xanh từ tầng 20 xuống tầng 19.

- Đối với Tòa căn hộ: (1). Có thay đổi tăng, giảm chiều cao giữa các tầng, tuy nhiên tổng chiều cao công trình không vượt so với thiết kế; (2). Về cơ cấu căn hộ: Số lượng căn hộ thực tế tăng 64 căn (564/500); (3). Thay đổi vị trí tầng kỹ thuật từ tầng 53 xuống tầng 50.

Đến thời điểm hiện nay, Tòa nhà chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa được nghiệm thu công trình đủ điều kiện để đi vào sử dụng.

2. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cấp/điều chỉnh GCNĐKĐT

Ngày 10/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 6534/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn: Khi cấp/điều chỉnh GCNĐKĐT, trong đó địa điểm thực hiện dự án đăng ký tại các địa điểm như nêu ở trên, Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: (i) Rà soát các quy định của pháp luật liên quan như đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch…; (ii) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư; (iii) Ý kiến của cơ quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

3. Chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố

- Ngày 05/01/2019, UBND Thành phố có Thông báo số 25/TB-UBND thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về tình hình thực hiện Thông báo số 697/TB-UBND ngày 10/7/2018 của UBND Thành phố (chỉ đạo xử lý liên quan đến Dự án số 302 Cầu Giấy) theo đó: “…Yêu cầu Công an Thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; các quy định pháp luật có liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý trách nhiệm trước pháp luật đối với các cá nhân có liên quan trong việc xây dựng sai phép, sai thiết kế được duyệt, cố ý đưa căn hộ, bộ phận công trình vi phạm và không đủ điều kiện nghiệm thu vào khai thác, sử dụng, chuyển nhượng cho khách hàng trái phép; Giao UBND quận Cầu Giấy khẩn trương triển khai cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình…”;

- Ngày 28/8/2019, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 2173-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến Dự án số 302 Cầu Giấy như sau: Chủ đầu tư đã không tích cực hợp tác xử lý vi phạm nên kết quả và hiệu quả công tác xử lý khắc phục chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; đồng thời giao nhiệm vụ: (i) Ban cán sự Đảng UBND Thành phố và Quận ủy Cầu Giấy bám sát tiến độ và tiếp tục chỉ đạo UBND Quận quyết liệt thực hiện công tác xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án trên theo đúng quy định và phối hợp với Công an Thành phố trong công tác điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vi phạm của Chủ đầu tư theo quy định; (ii) Công an Thành phố tích cực phối hợp với các sở, ngành Thành phố khẩn trương tổ chức điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến vi phạm của Chủ đầu tư tại Dự án nêu trên; trường hợp cần thiết, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Ngày 30/10/2019, UBND Thành phố Hà Nội có thông báo số 1301/TB-UBND thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý đồng bộ trong hoạt động điều tra với hoạt động xử lý vi phạm khắc phục hậu quả của các đơn vị đối với 03 dự án có vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, 302 Cầu Giấy, 102 Trường Chinh. Theo đó, đối với việc xử lý vi phạm tại số 302 Cầu Giấy, yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả đã được cơ Quan chức năng quy định. UBND quận Cầu Giấy có trách nhiệm: (i) công khai vi phạm tại công trình; áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả, không được bố trí khai thác, sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu; (ii) Cảnh báo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình về hậu quả của việc trao đổi, mua bán, cháy nổ khi sử dụng công trình vi phạm chưa được xử lý khắc phục; (iii) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc các doanh nghiệp đang thuê, sử dụng diện tích tại các công trình vi phạm chưa được xử lý khắc phục phải chấm dứt hoạt động, kinh doanh, di dời đến địa điểm khác.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, tại thời điểm hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện thủ tục cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tòa nhà Discovery Complex do chưa được nghiệm thu theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo để Nhà đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTNN, Bộ KH&ĐT;
- Cục ĐKKD, Bộ KH&ĐT;
- UBND TP (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- Công an TP;
- UBND quận Cầu Giấy;
- Bộ phận 1 cửa;
- Lưu: VT, ĐKKD, KTĐN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Việt Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6351/KH&ĐT-KTĐN năm 2020 về cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh tại Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


700

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!