Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 631/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 631/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 556/CT-THNVDT ngày 20/9/2007 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thuỷ sản Bến Tre:

Tại điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

....

b) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư ... thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

c) Miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư ... thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

...

Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

----------------------------------

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố định đầu tư mới đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định hiện có đang dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ Bảng cân đối kế toán năm”.

* Dự án đầu tư nâng cấp Xưởng chế biến cá:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thuỷ sản Bến Tre đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Xưởng chế biến cá được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại; nếu dự án đầu tư mở rộng trên được chia thành nhiều hạng mục và Công ty có lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế TNDN theo từng hạng mục đầu tư và các hạng mục đầu tư này đã đưa vào sản xuất kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm của từng hạng mục đầu tư miễn giảm thuế được tính theo hướng dẫn nêu trên và thời gian miễn giảm thuế được tính cho phần thu nhập tăng thêm theo từng hạng mục đầu tư.

* Dự án đầu tư trại nuôi cá công nghiệp:

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu lâm thuỷ sản Bến Tre (nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thuỷ sản Bến Tre) năm 2001 đã có dự án đầu tư mở rộng xây dựng trại nuôi tôm sú công nghiệp được miễn, giảm thuế TNDN; tháng 5/2007 Công ty không tiếp tục thực hiện dự án nuôi tôm sú công nghiệp thì Công ty cũng không tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án nuôi tôm sú công nghiệp nữa.

Căn cứ theo quy định tại điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên), trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thuỷ sản Bến Tre có dự án đầu tư mở rộng đầu tư trại nuôi cá công nghiệp được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế TNDN 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại; Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm, trường hợp không hạch toán riêng được thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được tính theo hướng dẫn nêu trên.

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH một thành viên Viên Thành:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời cho công văn số 842/CT-THNVDT ngày 25/12/2007 của Cục thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 631/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123