Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 629 TCT/DNK ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN trong thời gian chuyển lỗ

Số hiệu: 629TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 629 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế TNDN trong thời gian chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/11/CV/03 ngày 12/12/2003 của Công ty TNHH Nam Sơn (có bản photocopy kèm theo) đề nghị được giảm thuế TNDN theo Luật KKĐTNN của năm 2002 sau khi Công ty đã chuyển lỗ nhưng vẫn phát sinh số thuế TNDN phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: “Cơ sở SX, KD đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có thu nhập chịu thuế”.

Trường hợp Công ty TNHH Nam Sơn thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế theo diện cơ sở SX mới thành lập, được miễn 2 năm và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Năm 2000 là năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế, mặc dù Công ty không đề nghị xét miễn, giảm thuế để thực hiện chuyển lỗ thì năm 2000 vẫn được xác định là năm đầu tiên của thời gian xét miễn thuế và giảm thuế. Năm 2001 tiếp tục được tính là năm thứ hai được miễn thuế va đến năm 2002 là năm đầu tiên được giảm 50% thuế TNDN phải nộp. Do đó, năm 2002 sau khi đã trừ hết số lỗ từ năm trước chuyển sang mà vẫn phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì Công ty TNHH Nam Sơn được xét giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 629 TCT/DNK ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN trong thời gian chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78