Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 621/TCHQ-GSQL về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 621/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/TCHQ-GSQL
V/v thuê kho của DNCX

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 89/HQLA-NV ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An v/v thuê kho lạnh chứa nguyên liệu của Công ty CP Chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo - là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết a, khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quyền của nhà đầu tư đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nhà đầu tư có quyền thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Như vậy, Công ty được thuê kho của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trường hợp Công ty CP Chế biến thực phẩm thủy sản Kaiyo đề nghị được thuê kho lạnh của doanh nghiệp khác (không phải doanh nghiệp chế xuất) để bảo quản hàng hóa trong lúc chờ sửa kho lạnh thì trên cơ sở quá trình theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và khả năng kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa vào, ra kho do Công ty thuê và hàng hóa từ kho về Công ty để sản xuất, Cục Hải quan tỉnh Long An xem xét để tạo điều kiện cho Công ty được thuê kho lạnh bên ngoài doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 621/TCHQ-GSQL về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.598

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170