Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6189/VPCP-VX ngày 12/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động xuât khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO)

Số hiệu: 6189/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6189/VPCP-VX
V/v Cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH thương mại Quốc tế (TRADECO)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 671/UB-VX ngày 09 tháng 3 năm 2004) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3593/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 22 tháng 10 năm 2004) về việc cấp giấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO) theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6189/VPCP-VX ngày 12/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động xuât khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status