Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6184/TCHQ-GSQL năm 2013 thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; kho CFS của Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6184/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6184/TCHQ-GSQL
V/v thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; kho CFS của Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 8321/HQHP-GSQL ngày 24/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xin chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra tập trung, kho CFS của Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ tại khu Công nghiệp Đình Vũ thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về chủ trương thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) có diện tích 4.000 m2 và địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có diện tích là 46.000 m2 tại Lô đất CN3.3B, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ là chủ sở hữu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho CFS, địa điểm kiểm tra tập trung để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6184/TCHQ-GSQL năm 2013 thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; kho CFS của Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112