Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6081/BTC-TCDN năm 2014 về xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012, 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6081/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 12/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6081/BTC-TCDN
V/v xếp loại DNNN năm 2012, 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 2225/VPCP-ĐMDN ngày 03/4/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 08/8/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 10363/BTC-TCDN về việc xếp loại DNNN năm 2012, trong đó hướng dẫn điều chỉnh một số chỉ tiêu xếp loại DNNN áp dụng cho năm 2012 và đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương gửi báo cáo kết quả giám sát và xếp loại doanh nghiệp năm 2012 về Bộ Tài chính trước ngày 31/8/2013. Ngày 14/3/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 3325/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng hợp xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan có tên trong danh sách (kèm theo) làm rõ nguyên nhân chậm nộp báo cáo, đồng thời tổng hợp tình hình thực hiện công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012 đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính (kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp), báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp, báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2013 về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm nộp báo cáo nêu trên.

Xin cảm ơn sự quan tâm, phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2012 SAU THỜI ĐIỂM 31/8/2013
(Kèm theo công văn số 6081/BTC-TCDN ngày 12/5/2014)

STT

Cơ quan

Số công văn

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

I.

Các Bộ, UBND cấp tỉnh

 

 

 

 

1

Bộ Công an

4275/BCA-V22

01/11/2013

Báo cáo xếp loại doanh nghiệp

 

2

Bộ Công thương

423/BCT-TCCB

16/01/2014

Xếp loại TCT Thuốc lá Việt Nam

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Công thương vẫn chưa có công văn đề nghị xếp loại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp

3

Bộ Giao thông vận tải

9213/BGTVT-QLDN

04/9/2013

Báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2012 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN

Tập đoàn đã có công văn số 2260/CNT-TCKT ngày 26/8/2013 trước đó

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Chưa có báo cáo

5

Bộ Lao động, thương binh và xã hội

3362/BLĐTBXH-KHTC

05/9/2013

Báo cáo xếp loại DNNN năm 2012

 

6

Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn

3036/BNN-ĐMDN

03/9/2013

Xếp loại doanh nghiệp năm 2012

Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều gửi báo cáo giám sát và xếp loại doanh nghiệp năm 2012 trước thời điểm 31/12/2013

7

Bộ Tài nguyên và môi trường

4162/BTNMT-TC

18/10/2013

Xếp loại doanh nghiệp năm 2012

 

8

Bộ Thông tin và truyền thông

2941/BTTTT-KHTC

7/10/2013

Xếp loại doanh nghiệp năm 2012

 

9

Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

4491/BVHTTDL-KHTC

09/12/2013

Báo cáo xếp loại DNNN 2012

 

10

Bộ Xây dựng

2088/BXD-KHTC

07/10/2013

Xếp loại DNNN năm 2012

Các doanh nghiệp đã gửi trước ngày 31/8/2013. Đối với các Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Xây dựng phát triển hạ tầng, đến thời điểm Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị tham gia ý kiến, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của 02 đơn vị này, do vậy Bộ Tài chính tham gia trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng

11

Bộ Y tế

5456/BYT-KHTC

04/9/2013

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2012

 

12

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

Chưa có báo cáo

13

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

1765/STC-TCDN

04/11/2013

Báo cáo kết quả xếp loại doanh nghiệp

 

14

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

2109/VHL-KHH

13/11/2013

Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

 

15

Đài truyền hình Việt Nam

1431/THVN

9/9/2013

Xếp loại DN năm 2012

 

II

Các tập đoàn, Tổng công ty

 

 

 

 

1

Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện

789/VTC-TCKH

11/9/2013

Báo cáo giám sát, xếp loại DNNN năm 2012

 

2

Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng

 

 

 

Tổng công ty chưa gửi báo cáo xếp loại về Bộ Tài chính; Bộ tài chính chỉ tổng hợp số liệu trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng

3

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

 

 

 

Tổng công ty chưa gửi báo cáo xếp loại về Bộ Tài chính; Bộ Tài chính chỉ tổng hợp số liệu trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6081/BTC-TCDN năm 2014 về xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012, 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0