Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6046/BCT-QLCT năm 2017 về trả lời kiến nghị của công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức liên quan đến việc hoàn lại thuế tự vệ đối với thép dây cuộn nhập khẩu để làm lõi vật liệu hàn do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 6046/BCT-QLCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6046/BCT-QLCT
V/v trả lời kiến nghị của công ty CP Que hàn Việt Đức

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Bộ Công Thương nhận được công văn số 6356/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức liên quan đến việc hoàn lại thuế tự vệ đối với thép dây cuộn nhập khẩu để làm lõi vật liệu hàn.

Liên quan đến kiến nghị này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Sau khi ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương nhận được ý kiến của các công ty sản xuất que hàn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dây nhập khẩu dùng để sản xuất vật liệu hàn. Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và cho phép hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo các Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7 tháng 3 năm 2016 và số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương.

2. Bộ Công Thương chỉ có thẩm quyền xem xét và quyết định các trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp (nếu có). Do thuế tự vệ, theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, là thuế nhập khẩu bổ sung nên quy trình, thủ tục thu, nộp và hoàn thuế tự vệ sẽ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế nhập khẩu. Nói cách khác, Bộ Công Thương chỉ có thẩm quyền trong việc xác định đối tượng được hưởng miễn trừ và hoàn thuế tự vệ, không có thẩm quyền trong việc quy định thủ tục thu, nộp và hoàn thuế tự vệ. Vì vậy, tại Điều 3 Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã hướng dẫn rất rõ là "thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính".

3. Như đã trình bày, do chỉ có thẩm quyền xem xét và quyết định các trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp (nếu có) nên việc Bộ Công Thương tổ chức làm việc với Công ty CP Que hàn điện Việt Đức chỉ có ý nghĩa trong việc xác định (i) có miễn trừ thuế tự vệ cho Công ty hay không; và (ii) nếu miễn trừ thì số lượng miễn trừ cụ thể là bao nhiêu. Việc Công ty cung cấp thông tin về việc Công ty đã mua thép của những công ty thương mại nào, vì vậy, không phải và không thể là căn cứ để cho rằng Bộ Công Thương "đã biết" và vì thế, phải chấp nhận "thực tiễn" của Công ty và cho phép Công ty được hoàn thuế tự vệ thông qua các công ty thương mại. Việc này, như đã trình bày, là ngoài thẩm quyền của Bộ Công Thương.

4. Theo văn bản số 3410/TCHQ-TXNK ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Tổng cục Hải quan gửi tới Công ty, với các trường hợp được Công ty trình bày trong kiến nghị ngày 3 tháng 6 năm 2017, do Công ty không phải là "người nộp thuế" theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở pháp lý để hoàn lại thuế tự vệ đã nộp cho Công ty. Ý kiến này của Tổng cục Hải quan là hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành

5. Tuy nhiên, xét thuế tự vệ và các loại thuế phòng vệ thương mại là thực tiễn mới được áp dụng tại Việt Nam, sự liên quan giữa thủ tục thu, nộp và hoàn thuế tự vệ với thủ tục thu, nộp và hoàn thuế nhập khẩu có thể chưa được nhiều doanh nghiệp biết tới, Bộ Công Thương sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính để kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trường hợp của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Cổng TTĐT CP;
- Bộ Tài chính;

- TCHQ (Cục Thuế XNK);
- VCCI;

- Lưu: VT, QLCT, nghiavt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6046/BCT-QLCT năm 2017 về trả lời kiến nghị của công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức liên quan đến việc hoàn lại thuế tự vệ đối với thép dây cuộn nhập khẩu để làm lõi vật liệu hàn do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


198
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176