Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6020/TCHQ-GSQL về việc kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6020/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6020/TCHQ-GSQL
V/v kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thanh khoản

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thanh khoản dứt điểm tình trạng tồn đọng hợp đồng gia công, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan tổ chức đoàn kiểm tra tại Cục Hải quan tỉnh, TP có tên nêu trên theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2007 để đánh giá kết quả, trách nhiệm của lãnh đạo Cục, Chi cục trong quản lý hàng gia công, hàng SXXK. Từ đó có giải pháp khắc phục tiếp trong quý IV/2008 trở đi.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện công văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2007, công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2007, công văn số 2003/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2008, trong đó chú trọng kiểm tra một số nội dung chính sau:

+ Kiểm tra việc rà soát, phân loại và thống kê tồn đọng chưa thanh khoản của Hải quan địa phương theo hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 2003/TCHQ-GSQL.

+ Kiểm tra các biện pháp đôn đốc DN thanh khoản của Hải quan địa phương.

+ Kiểm tra việc phân loại doanh nghiệp để áp dụng biện pháp thanh khoản.

+ Kiểm tra cách thức tổ chức thanh khoản của Hải quan địa phương. Trên cơ sở đó, thống nhất với Hải quan địa phương biện pháp tổ chức thanh khoản để thanh khoản dứt điểm tình trạng tồn đọng.

- Kiểm tra sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, lãnh đạo Chi cục; cách bố trí, luân chuyển cán bộ trong khâu thanh khoản; đôn đốc doanh nghiệp thanh khoản và xử lý vi phạm.

Kết thúc kiểm tra tại từng Chi cục có Biên bản kết luận kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, Vụ Giám sát quản lý tổng hợp chung báo cáo kết quả với lãnh đạo Tổng cục.

III. CÁC NƠI CẦN KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA:

1. Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra tại 02 Chi cục (Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư); thời gian 03 ngày.

2. Hải quan Bình Dương: kiểm tra tại Chi cục quản lý nhiều hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thời gian 02 ngày.

Thời gian dự kiến kiểm tra tại các Cục Hải quan địa phương nêu trên bắt đầu từ tuần đầu của tháng 12, xong trước 20/12/08. Lịch làm việc cụ thể tại các Cục Hải quan, trưởng đoàn sẽ có thông báo trước khi đến kiểm tra tại đơn vị.

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA:

1. Vụ Giám sát quản lý làm trưởng đoàn, gồm: 01 lãnh đạo Vụ, 02 chuyên viên theo dõi lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu.

- Vụ Kiểm tra thu thuế: 01 chuyên viên chuyên theo dõi hàng gia công, hàng SXXK.

- Tại từng Cục Hải quan địa phương: cử 01 cán bộ phòng nghiệp vụ tham gia cùng đoàn kiểm tra.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);
- Thanh tra TCHQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6020/TCHQ-GSQL về việc kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1