Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 598/TCT-CS năm 2016 hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 598/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/TCT-CS
V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam.
(Địa chỉ: S3, Đường 9A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phBiên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tr li công văn số BLV/151109 ngày 09/11/2015 của Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam đnghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 151, chương VIII Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“Điều 151. Tách doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cphần có thể tách bằng cách chuyn một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) đthành lập một hoặc một scông ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyn một phần quyn và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tn tại của công ty bị tách.”

- Tại Điều 7, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Sửa đi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyn đi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht hoặc được tiếp tục chuyn vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nht đđảm bảo nguyên tc chuyn ltính liên tục không quá 5 năm, ktừ năm tiếp sau năm phát sinh l.

Số lcủa doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyn lỗ theo quy định thì s lnày sẽ được phân bcho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vn chủ sở hữu được chia, tách”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo giấy chứng nhận đầu tư số 472043000696 chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam, giấy chứng nhận đầu tư số 472043001134 ngày 1/7/2014 cấp cho Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, trường hợp Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam được tách thành Công ty TNHH NS BlueScope Lysasht Việt Nam (công ty bị tách) và Công ty TNHH BlueScope Building Việt Nam (công ty được tách) thì số lcủa Công ty TNHH NS BlueScope Lysaght Việt Nam phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyn lỗ theo quy định được phân bcho các doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển
lỗ tính liên tục không quá 5 năm, k
từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 598/TCT-CS năm 2016 hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122