Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5967/KTTH của Chính phủ về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Số hiệu: 5967/KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5967/KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 5967/KTTH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ KHÁCH, NHÀ NGHỈ

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại công văn số 143/TCDL ngày 4/10/1997 về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang hoạt động kinh doanh theo Quyết định 317/TTg, ngày 29/6/1993 và Chỉ thị 753/TTg, ngày 12/12/1994, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, căn cứ điều kiện và tình hình cụ thể chỉ đạo các nhà khách, nhà nghỉ thuộc phạm vi mình quản lý chuyển sang hoạt động hạch toán kinh doanh theo nguyên tắc sau:

- Những nhà khách, nhà nghỉ có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp thì phải thành lập doanh nghiệp để hoạt động theo đúng qui định hiện hành.

- Những nhà khách, nhà nghỉ chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp thì phải tự bổ sung hoặc sáp nhập với các cơ sở khác cho đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp.

- Những nhà khách, nhà nghỉ không thể bổ sung đủ điều kiện hoặc không thể sáp nhập được với cơ sở khác để thành lập doanh nghiệp, muốn kinh doanh thì phải đánh giá lại giá trị tài sản, đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý chức năng để hoạt động kinh doanh theo đúng quy định.

Những nhà khách, nhà nghỉ, không thể hoạt động kinh doanh được, không thể chuyển sang loại hình kinh doanh phù hợp thì phải giải thể hoặc chuyển giao cho đơn vị khác có nhu cầu sử dụng.

2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu để ban hành trước ngày 31/12/1997 các qui định và hướng dẫn về chế độ hạch toán thống kê, chế độ ghi chép và hạch toán kinh tế; giá thuế đất, thuế đất đối với các nhà khách, nhà nghỉ nói chung và các nhà khách, nhà nghỉ ở vùng biển, vùng núi cao có thời gian thực sự hoạt động trong năm không nhiều (hoạt động kinh doanh theo mùa) nhưng chuyển sang kinh doanh được.

3. Sau ngày 31/2/1997 chỉ những nhà khách, nhà nghỉ được Thủ tướng Chính phủ cho phép mới được hoạt động. Các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, các Bộ, ngành, địa phương theo đúng qui định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5967/KTTH của Chính phủ về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800
DMCA.com Protection Status