Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5954/BTC-TCHQ xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của doanh nghiệp FDI do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5954/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5954/BTC-TCHQ
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời công văn số 1858/BCT-XNK ngày 6/3/2013 của Bộ Công Thương v/x xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết c Khoản 4 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp FDI được thanh lý "hàng hóa nhập khẩu khác" thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo hình thức xuất khẩu nếu dư thừa, tồn kho, không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Công Thương làm rõ hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh nội địa sau đó phải xuất khẩu do khách hàng hủy hợp đồng sản xuất/mua bán; hàng hóa không hợp thời trang, mùa vụ; khách hàng không còn nhu cầu sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng… có thuộc đối tượng điều chỉnh tại tiết c khoản 4 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM dẫn trên không?

(i) Trường hợp thuộc đối tượng "hàng hóa khác" được thanh lý: Thủ tục xuất khẩu những hàng hóa nói trên thực hiện theo khoản 1 mục III Thông tư 04/2007/TT-BTM dẫn trên.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thuộc đối tượng hoàn thuế. Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI sau khi xuất khẩu sẽ được hoàn thuế.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công Thương (Vụ XNK) đã có công văn cho phép một số doanh nghiệp FDI được xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu mục đích kinh doanh vì một số lý do nêu trên không tiêu thụ được ở Việt Nam với cam kết không hoàn lại thuế nhập khẩu (gửi kèm theo hồ sơ). Vì vậy, đề nghị Bộ Công Thương chỉ rõ căn cứ hướng dẫn nội dung này.

(ii) Trường hợp không thuộc đối tượng "hàng hóa khác" được thanh lý theo hình thức xuất khẩu: đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn doanh nghiệp điều kiện để được xuất khẩu vì nội dung này liên quan đến việc thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI.

Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Công Thương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5954/BTC-TCHQ xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của doanh nghiệp FDI do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127