Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5952/VPCP-V.I năm 2017 thanh tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5952/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 08/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5952/VPCP-V.I
V/v thanh tra Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1517/BTTTT-CBC ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc thanh tra làm rõ các nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (sao gửi kèm), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đô thị và Môi trường Đk Lk, làm rõ các nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật liên quan đến Công ty và ông Trương Công Thái, nguyên Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật (thất thoát hơn 400 tỷ đồng, "nhóm lợi ích"); nếu có cơ sở, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc xem xét trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến các cơ quan ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tỉnh ủy Đắk Lắk;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Báo Bảo vệ pháp luật;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
các Vụ: TH, CN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5952/VPCP-V.I năm 2017 thanh tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89