Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5935/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5935/VPCP-VX
V/v: Thời gian ban hành chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý làm việc theo hợp đồng trong các công ty NN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Bộ Lao động – thương binh và xã hội
- Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 3250/LĐTBXH-TL ngày 19 tháng 9 năm 2006 về việc xin lùi thời gian ban hành Quyết định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong các công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền lương trong hợp đồng và phối hợp với các Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng đề án thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó trình ban hành Quyết định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong các công ty nhà nước vào cuối năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Tổng Cty: Công nghiệp tàu thủy VN, Công nghiệp ô tô VN, Thiết bị kỹ thuật điện, Thủy tinh và gốm sứ XD, Xây dựng Sông Hồng;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy và Trần Quốc Toản, Website CP, Các Vụ: KTTH, ĐMDN, CN, TH;
- Lưu: VT, VX, AT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5935/VPCP-VX ngày 17/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thời gian ban hành chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ quản lý làm việc theo hợp đồng trong các công ty NN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!