Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5883/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5883/VPCP-QHQT
V/v đăng ký vốn Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho dự án Đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Liên quan đến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6633/BKH-KTĐN, ngày 13 tháng 9 năm 2007) về việc đăng ký danh mục dự án Đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II sử dụng vốn vay của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án Đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II sử dụng vốn vay của NIB theo các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CN, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5883/VPCP-QHQT ngày 15/10/2007 về việc đăng ký vốn Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho dự án Đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!