Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5868/VPCP-ĐMDN về bán phần vốn nhà nước do SCIC là đại diện chủ sở hữu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5868/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5868/VPCP-ĐMDN
V/v bán phần vốn nhà nước do SCIC là đại diện chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10573/BTC-TCDN ngày 24 tháng 7 năm 2009) về việc bán cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ vốn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, đồng ý bán cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống trong danh sách Bộ Tài chính đề nghị hoặc các doanh nghiệp hiện tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) không giữ cổ phần chi phối. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2. Việc bán cổ phần tại các doanh nghiệp do SCIC giữ cổ phần chi phối, có sử dụng nhiều đất trên địa bàn các thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng) phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố đó.

3. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tiếp từ 3 năm trở lên và đã thực hiện việc đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá thì SCIC được bán cổ phần nhà nước thấp hơn mệnh giá.

4. Bộ Tài chính chỉ đạo SCIC:

- Xây dựng Đề án bán cổ phần nhà nước theo hình thức đấu giá hạn chế cho người lao động, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể số lượng doanh nghiệp đến ngày 01 tháng 9 năm 2009 không bán tiếp được cổ phần của Nhà nước do quy định về cổ đông sáng lập.

5. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiện toàn tổ chức SCIC trong tháng 9 năm 2009 để kịp trình Chính phủ trong quý IV năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5868/VPCP-ĐMDN ngày 26/08/2009 về bán phần vốn nhà nước do SCIC là đại diện chủ sở hữu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31