Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5782/BNN-KH về quy hoạch khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5782/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5782/BNN-KH
V/v quy hoạch khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 7237/BKH-QLKKT ngày 12/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến Đề án bổ sung Khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Để tạo cơ hội cho tỉnh Nam Định phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương bổ sung Khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

2. Để hoàn thiện đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cân nhắc thêm một số nội dung sau:

a) Về cơ bản, Khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định đáp ứng được 6 điều kiện hình thành Khu kinh tế được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị phân tích thêm 02 điều kiện:

- Yêu cầu của điều kiện số 2 - Khu kinh tế phải có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế (có cảng biển nước sâu hoặc gần sân bay): Hiện nay, tỉnh Nam Định chưa có sân bay, cảng Hải Thịnh chưa được xác định là cảng nước sâu.

- Yêu cầu của điều kiện số 6 - Thành lập Khu kinh tế phải đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và phát triển bền vững.

Số liệu tại bảng 1 (trang 9) đã nêu, tổng diện tích tự nhiên Khu kinh tế Ninh Cơ là 13.950 ha, trong đó 8.995 ha đất nông nghiệp (gồm 4.513 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 3.542 ha đất trồng lúa; 1.780 ha đất lâm nghiệp; 2.563 ha đất nuôi trồng thủy sản và 137 ha đất làm muối).

Phương án sử dụng đất Khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tại bảng 6 (trang 49) đề xuất diện tích đất nông nghiệp còn 7.020 ha (giảm 1.975 ha), nhưng không phân tích cơ cấu diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản còn lại bao nhiêu ha.

b) Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị khi quy hoạch chi tiết khu kinh tế ven biển Ninh Cơ cần lưu ý: Hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất lúa, đặc biệt là đất 2 vụ lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực không chỉ riêng đối với tỉnh Nam Định mà phải cân đối trên toàn quốc; xây dựng phương án đào tạo, chuyển đổi nghề cho số dân bị thu hồi đất sản xuất; tính toán kỹ phương án thoát nước tại các cửa sông và bảo vệ diện tích rừng ngập mặn hiện có.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG  
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5782/BNN-KH về quy hoạch khu kinh tế ven biển Ninh Cơ tỉnh Nam Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174