Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5778/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời Công ty TNHH Nissan Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5778/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5778/TCHQ-TXNK
V/v trả lời Công ty TNHH Nissan VN đề nghị miễn thuế NK các bộ linh kiện ô tô

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nissan Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 9, Tòa nhà LOD, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số NVL/15082013 của Công ty TNHH Nissan Việt Nam đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô trong giai đoạn 2009-2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, nhập khẩu;

Đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp của Công ty TNHH Nissan Việt Nam không thuộc các trường hợp được miễn thuế, xét miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nissan Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5778/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời Công ty TNHH Nissan Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.748
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37