Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 574/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/BKHĐT-ĐTNN
V/v: mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1269/BXTĐT-MC8 ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh kèm theo hồ sơ về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần và chiếm giữ 49% vốn điều lệ doanh nghiệp Việt Nam sau 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp quy định: “3. Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ phần trong Giấy đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty”

2. Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines là doanh nghiệp trong nước nhưng đã được thành lập và hoạt động theo GCNĐT số 22.121.000.121 chứng nhận lần đầu ngày 26/11/2009, thay đổi lần thứ nhất ngày 31/10/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp. Do doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng vốn, tăng vốn nên phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó: “khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư”.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Đề nghị Quý Ban yêu cầu nhà đầu tư bổ sung Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện dự án khi điều chỉnh dự án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Do lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vận tải, do vậy đề nghị Quý Ban lấy ý kiến thẩm tra của Bộ quản lý chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Ban xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178