Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5723/TCT-CS năm 2014 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5723/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5723/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
(Đ/C: 105 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 366/BQL-ĐT ngày 18/11/2014 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4225/TCT-CS ngày 30/9/2014 trả lời Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/01/2015, thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, thu nhập từ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản được ưu đãi thuế TNDN. Do đó, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động của Công ty từ năm 2015 trở đi cần căn cứ vào quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên;
(Đ/C: Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5723/TCT-CS năm 2014 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192