Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 57/TCT-CS chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Số hiệu: 57/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 08/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

 

Tổng cục Thuế nhận được các công văn: công văn số 1677/CT-TTHT ngày 04/10/2013, công văn số 707/CT-TTHT ngày 19/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 01.13/TT ngày 10/10/2013 của Công ty CP XD XNK Quyết Thắng; công văn số 516/CT-TTHT ngày 14/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An; công văn số 488/CT-THNVDT ngày 09/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành ngh, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, tại công văn số 5415/NKHĐT-PC ngày 18/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu:

Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế sut ưu đãi, thời hạn hưởng thuế sut ưu đãi, thời gian min, giảm thuế theo quy định của pháp luật v thuế.

Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư quy định: Đi với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đ tự xác định ưu đãi và làm thủ tục ưu hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thm quyền. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư đ cơ quan nhà nước quản đầu tư ghi ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn c quy định tại pháp luật về đầu tư, pháp luật vthuế thu nhập doanh nghiệp, ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại công văn số 5415/NKHĐT-PC nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện không phải đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp tự xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cty CP TM XD XNK Quyết Thắng
(đ/c: 37 ấp Chánh Hội, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/TCT-CS ngày 08/01/2015 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!