Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 569/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 569/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/BKHĐT-ĐTNN
V/v: dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11697/SKHĐT-ĐKĐT ngày 31/12/2014 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo lấy ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của dự án:

- Các mục tiêu, ngành nghề kinh doanh: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã số HS ghi trong hồ sơ; tư vấn kỹ thuật công nghiệp (CPC 8672) là phù hợp với thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cam kết gia nhập WTO của Việt Nam;

- Các mục tiêu, ngành nghề kinh doanh: lập trình phần mềm điện, tư vấn cài đặt phần mềm sử dụng cho các loại máy tự động; lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp mà công ty có chức năng xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối là các ngành nghề không được quy định trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ gia nhập WTO. Tuy nhiên, các ngành nghề trên cũng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế hoặc kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Đối với ngành nghề sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, theo quy định tại biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, dịch vụ này chỉ áp dụng đối với đồ cá nhân và gia dụng (CPC 633). Doanh nghiệp có thể thực hiện mục tiêu này với điều kiện ràng buộc là phải cam kết chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cho các sản phẩm doanh nghiệp được phép nhập khẩu và phân phối. Điều kiện ràng buộc này cần được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Về hồ sơ của dự án: Đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với quy định, bao gồm thời gian hoạt động của dự án (thống nhất giữa GCNĐT và Điều lệ doanh nghiệp), hiệu chỉnh và bổ sung các văn bản đảm bảo tính pháp lý (văn bản phải có ngày tháng ban hành, ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật của công ty phải phù hợp với hộ chiếu...)

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160