Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ 2018 doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Số hiệu: 568/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Tất Thắng
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Ngày 19/01/2018 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh có Công văn số 35/CV-CQN về việc đề nghị bổ sung hoạt động tự huấn luyện AT, VSLĐ, sau khi xem xét nội dung công văn, hồ sơ doanh nghiệp đã gửi Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thông báo như sau:

1. Bổ sung hoạt động tự huấn luyện tại mục 7 “các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2m trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm” quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho Công ty Cổ phn Cảng Quảng Ninh

2. Thông báo này bổ sung vào nội dung Thông báo tại công văn số 3470/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thanh tra Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu
: VT, Cục ATLĐ (03 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ ngày 08/02/2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!