Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5647/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5647/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 26/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5647/BKHĐT-ĐTNN
V/v thẩm tra cấp Giấy CNĐT thành lập Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 2728/KH&ĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam. Về vấn đề này, căn cứ ý kiến của các Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề và mục tiêu hoạt động

- Hiện tại, theo cam kết WTO, đối với 02 dịch vụ: Dịch vụ kho bãi (CPC 742); dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) quy định: “không hạn chế ngoại trừ kể từ ngày gia nhập cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ góp vốn nước ngoài không vượt quá 51%. Sau 7 năm kể từ khi gia nhập: không hạn chế”. Theo cam kết này, sau 7 năm kể từ khi gia nhập WTO (tức là ngày 11/01/2014) Việt Nam sẽ không duy trì hạn chế về tiếp cận thị trường theo phương thức 3 (Mode 3) đối với các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong các dịch vụ nêu trên. Theo đó, từ năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đối với 02 dịch vụ nêu trên.

- Cam kết WTO của Việt Nam đối với dịch vụ bổ trợ khác (CPC 749) quy định “kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được thông qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ góp vốn của Bên nước ngoài là không quá 49%. Sau ba năm kể từ khi gia nhập, hạn chế này sẽ là 51%. Bốn năm sau đó, hạn chế về vốn sẽ được bãi bỏ.” Theo cam kết này, sau 7 năm kể từ khi gia nhập, Việt Nam sẽ không duy trì hạn chế về vốn trong liên doanh, tức là nhà đầu tư nước ngoài được thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp không hạn chế nhưng chưa được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

2. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tp Hà Nội;
- Vụ GS&TĐ;
- Lưu: VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5647/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69