Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 564/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 564/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17635/BTC-CST ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính tổng hợp những kiến nghị của các Bộ, địa phương về các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung các Luật thuế này.

2. Trong quý I năm 2013, giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Đồng ý cho phép các khu kinh tế cửa khẩu đang thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được tiếp tục thực hiện chính sách này cho đến khi Quyết định mới thay thế các Quyết định số: 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 nêu trên có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, PL, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 564/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.293

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158