Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5618/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5618/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5618/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối vi việc bổ sung ngành ngh kinh doanh, mục tiêu dự án của Công ty TNHH BHFlex Vina (Công ty), Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% s thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đi với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi).”

- Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP bao gồm:

“- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Về việc xác định thời gian ưu đãi đối với dự án “Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng công ty sản xuất linh kiện điện tử: tấm mạch in mềm (FPCB)”: Theo công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 192043000185 lần đầu ngày 12/9/2013. Theo GCNĐT và các GCNĐT điều chỉnh thì sau khi được cấp giấy CNĐT lần đầu, từ tháng thứ 7 trở đi Công ty chính thức đi vào hoạt động. Tại kỳ tính thuế tháng 7 và tháng 8 năm 2014 Công ty có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Tuy nhiên Công ty đã được cấp GCNĐT điều chỉnh lần 2 ngày 21/1/2014, lần 3 ngày 12/3/2014 trước thời điểm Công ty phát sinh doanh thu. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ quy đnh tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPđiểm b, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đ xác định, trường hợp Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFlex Vina) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới, mức ưu đãi được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế đáp ng quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

- Về ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung mục tiêu “gia công linh kiện điện tử tấm mạch in mềm (FPCB)”: Ngày 08/12/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5212/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung công văn số 5212/TCT-CS nêu trên và thực tế việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để xác định cho phù hp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC - TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5618/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210