Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5607/VPCP-QHĐP 2020 xử lý kiến nghị về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Số hiệu: 5607/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5607/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương (bảng tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 09 năm 2020 để báo cáo lãnh đạo Chính phủ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, QHQT, NC, TCCV, PL, ĐMDN, V.I, TH;
Cục KSTTHC;
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Đ.Minh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 5607/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

KIẾN NGH

1

Bến Tre

Về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quy hoạch Không gian Đổi mới sáng tạo tnh Bến Tre (Mekong Innovation Hub) là Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL nhằm tập trung nguồn lực và tạo động lực để giúp ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các địa phương trong Vùng. Đồng thời, xem xét, hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong việc xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung và tham gia vào thành viên của chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung với trụ cột chính là xây dựng Trung tâm đào tạo và chuyển đổi số của Bến Tre và vùng ĐBSCL.

2

Bình Định

Tỉnh Bình Định đang quy hoạch, xây dựng Khu đô thị Khoa học Quy Hòa (diện tích 242ha) và Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Long Vân (diện tích 110 ha), với định hướng trthành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Để Dự án trọng điểm này sớm được triển khai xây dựng, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm thông qua Đề án và cho hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với Khu đô thị này; đồng thời, cho cơ chế, chính sách để hình thành một số doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm trí tuệ nhân tạo tại khu đô thị khoa học này để nơi đây thực sự trở thành điểm đến của các nhà khoa học trên thế giới.

3

Gia Lai

Đnghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng quy định và hướng dẫn triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Vì hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ có Chương trình quốc gia về Đổi mới Công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn, vướng mắc từ cơ chế chính sách đến hồ sơ thủ tục (hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa không có bộ phận nghiên cứu - triển khai để thực hiện các nhiệm vụ khi tham gia Chương trình, Quỹ).

4

Vĩnh Long

Trước tình hình xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Đnghị Chính phủ, các cơ quan trung ương nghiên cứu các dự án, công nghệ khả thi giúp ĐBSCL khắc phục khó khăn này. Nghiên cứu các công nghệ giống phù hợp với điều kiện hạn mặn thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay

5

Đà Nng

Kính đề nghị Bộ KHCN có hướng dẫn thống nhất về mô hình hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ cấp tỉnh/thành phố để triển khai tại các địa phương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5607/VPCP-QHĐP ngày 10/07/2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.747

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!