Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5508/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5508/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5508/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (các công văn số 812/UBND-TH ngày 28 tháng 3 năm 2008; số 1160/UBND-TH ngày 29 tháng 4 năm 2008; số 1357/UBND-TH ngày 15 tháng 5 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4407/BKH-PTDN ngày 19 tháng 6 năm 2008), Tài chính (công văn số 8297/BTC-TCDN ngày 16 tháng 7 năm 2008), về việc cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai căn cứ vào Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và yêu cầu thực tế của địa phương, quyết định tỷ lệ phần vốn Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai.

2. Cho phép Công ty Điện Gia Lai thực hiện thí điểm bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương thức thỏa thuận trước khi thực hiện đấu giá công khai, bảo đảm không thấp hơn giá khởi điểm cho cuộc đấu giá công khai. Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty xác định bằng 60% giá bán thành công bình quân (bao gồm cả khối lượng và giá bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTN, TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5508/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44