Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5507/BKHĐT-PC năm 2018 hướng dẫn vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5507/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5507/BKHĐT-PC
V/v hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH IPIC
(Phòng 401 - Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời văn thư số 296/CV-IPIC ngày 29/6/2018 của Công ty về một số vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

Ngoài ra, văn thư của Công ty không gửi kèm các tài liệu liên quan nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ để có ý kiến về hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kế thừa thực hiện dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư trong nước mua lại toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty 100% vốn nước ngoài và đã thực hiện điều chỉnh đăng ký kinh doanh sang công ty 100% trong nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTNN
;
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5507/BKHĐT-PC năm 2018 hướng dẫn vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254