Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5481/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5481/TCHQ-GSQL
V/v: Công ty Thực phẩm MB xin chuyển quyền hoạt động kho NQ cho Công ty TNHH An Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 480/TPMB ngày 06/12/2005 của Công ty Thực phẩm Miền Bắc kèm hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của công ty TNHH An Phúc về việc Công ty Thực phẩm Miền Bắc đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được chuyển quyền khai thác và hoạt động kho ngoại quan của công ty cho Công ty TNHH An Phúc (công văn đồng gửi cho Cục Hải quan Bình Dương), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo Tổng cục: tình hình hoạt động kho ngoại quan, việc chấp hành pháp luật về hoạt động kho ngoại quan của Công ty Thực phẩm Miền Bắc từ khi được Tổng cục Hải quan cho phép thành lập đến nay và có ý kiến đề xuất báo cáo Tổng cục về việc đề nghị xin thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH An Phúc, báo cáo gửi về Tổng cục trước ngày 31/12/2005.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5481/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc Công ty Thực phẩm Miền Bắc đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được chuyển quyền khai thác và hoạt động kho ngoại quan của công ty cho Công ty TNHH An Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!