Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 540/VPCP-QHQT ngày 06/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc tại Công ty liên doanh DRI (Lâm Đồng)

Số hiệu: 540/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 06/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 540/VPCP-QHQT
V/v Xử lý vướng mắc tại Công ty liên doanh DRI (Lâm Đồng)

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 293/UB ngày 29 tháng 1 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7723/BKH-ĐTNN ngày 19 tháng 12 năm 2003) về việc xử lý vướng mắc tại Công ty liên doanh DRI (Đà Lạt - Lâm Đồng), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện phương án tiếp tục duy trì Công ty liên doanh DRI như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, theo đó các Bên sẽ tổ chức lại doanh nghiệp, tái cơ cấu lại giá trị góp vốn của các Bên liên doanh theo hướng Bên Việt Nam rút 14 biệt thự và Dinh I khỏi phần góp vốn pháp định vào liên doanh.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan (Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) chuẩn xác lại giá trị góp vốn và xác nhận cơ cấu góp vốn của các Bên sau khi tổ chức lại doanh nghiệp;

- Điều chỉnh giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh theo hướng kéo dài thời hạn hoạt động của liên doanh lên 50 năm, nhằm tạo điều kiện cho Công ty liên doanh có điều kiện thu hồi vốn do thua lỗ kéo dài.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 540/VPCP-QHQT ngày 06/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc tại Công ty liên doanh DRI (Lâm Đồng)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234