Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5374/CT-AC năm 2013 về nhận in và cung ứng phần mềm in hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5374/CT-AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Tám
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5374/CT-AC
V/v: nhận in và cung ứng phần mềm in hóa đơn

TP. HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in và cung ứng phần mềm in hóa đơn;
- Các phòng, trung tâm thuộc Cục Thuế;
- 24 Chi Cục Thuế quận, huyện

Căn cứ công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Cục Thuế TP. HCM yêu cầu các Tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in và cung ứng phần mềm in hóa đơn; các phòng, trung tâm thuộc Cục Thuế và 24 Chi Cục Thuế quận, huyện nội dung như sau:

- Quy định tại mục 2 công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn”… yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng…”.

Do đó Cục Thuế Thành phố đề nghị các Tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in và cung ứng phần mềm in hóa đơn cần lưu ý khi thực hiện nhận in, cung ứng phần mềm in hóa đơn cho các doanh nghiệp mới thành lập phải có xác nhận của cơ quan Thuế.

Cục Thuế TP. HCM thông báo đến các Tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in và cung ứng phần mềm in hóa đơn, các phòng, trung tâm thuộc Cục Thuế và 24 Chi Cục Thuế quận, huyện để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu: HCLT, QLAC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5374/CT-AC năm 2013 về nhận in và cung ứng phần mềm in hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58