Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 522/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 522/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 522/BXD-VLXD
V/v: cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương

Bộ Xây dựng nhận được báo cáo số 104/UBND-CN ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đề nghị cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản số 407/TB-VP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra xác định khối lượng đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ tục xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế để xác định đá khối tồn kho của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương. Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để thống nhất khối lượng đá khối tồn kho của Công ty (tại biên bản làm việc số 02/BB-ĐKT ngày 25/01/2013).

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương làm thủ tục xuất khẩu đá hoa trắng đã tách khỏi moong khai thác với khối lượng tồn kho là 841 m3. Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến đối với khối lượng đá khối chưa tách khỏi moong khai thác là 2.400 m3 sau khi Công ty có báo cáo về tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho và có sự kiểm tra của các cơ quan liên quan.

Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/1 lần để Bộ kịp thời nắm bắt tình hình.

Trong thời gian được xuất khẩu hàng tồn kho, Công ty không được tiếp tục khoan, cắt, khai thác đá khối ngoài số liệu đã báo cáo ở trên. Đề nghị Công ty báo cáo để UBND tỉnh Yên Bái giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai thác và xuất khẩu đá khối theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 522/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202