Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5212/TCT-CS về việc hướng dẫn về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5212/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5212/TCT-CS
V/v: Hướng dẫn c/s thuế

Hà Nội, ngày 14  tháng 12  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy

Trả lời công văn số 56/CV-TAH ngày 1/11/2007 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam” thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có thanh toán cho Công ty Jeondo Landscape Co, LTD, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc, không hiện diện tại Việt Nam một khoản chi phí đền bù thì khi thanh toán tiền Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trong năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy có chi một khoản chi phí đền bù theo hợp đồng mà khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5212/TCT-CS về việc hướng dẫn về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.378
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41