Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5205/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5205/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố 
- Công ty XNK Vật tư thiết bị ngành in
 

Tổng Cục Hải Quan nhận được văn thư số 460/CV-VTTBI ngày 02/12/2005 của công ty XNK thiết bị ngành in về việc xin giải tỏa cưỡng chế thủ tục hải quan, Tổng Cục Hải Quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/12/2005, bộ tài chính đã có công văn số 15822/BTC-TCHQ gửi Bộ Văn Hóa – Thông Tin về giải tỏa cưỡng chế công ty XNK vật tư thiết bị ngành in, Tổng Cục Hải Quan đề nghị Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố thực hiện giải tỏa cưỡng chế cho công ty theo đúng các điều kiện tại công văn số 15822 nêu trên (kèm theo).

Tổng Cục Hải Quan thông báo để công ty XNK thiết bị ngành in, cục hải quan các tỉnh thành phố biết và thực hiện. trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng Cục Hải Quan để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           


             
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5205/TCHQ-KTTT ngày 08/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222