Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 52/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/TCT-CS
V/v đánh giá lại TSCĐ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1060/CT-KTrT ngày 08/11/2010 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về vấn đề xác định nghĩa vụ thuế trong trường hợp chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định để điều chuyển khi sáp nhận doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm 1 Điều 2 nêu trên) thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

a) Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, cụ thể như sau:

...

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tính một lần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại để điều chuyển”.

- Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp nhận TSCĐ góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá đánh giá lại đối với TSCĐ của doanh nghiệp đem góp vốn (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao theo quy định)”.

Căn cứ vào những quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Lâm Sản Cà Mau thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quy định để điều chuyển tài sản khi sáp nhập vào Công ty TNHH xây dựng Đông Triều thì chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của tài sản cố định điều chuyển khi sáp nhập với giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ sách kế toán được tính một lần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty TNHH Lâm sản Cà Mau.

Công ty TNHH xây dựng Đông Triều nhận tài sản điều chuyển khi sáp nhập doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá đánh giá lại đối với TSCĐ của Công ty TNHH Lâm Sản Cà Mau đem góp vốn (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao theo quy định).

Về nội dung chênh lệch tiền mặt: do nội dung về chênh lệch tiền mặt Cục thuế tỉnh Cà Mau trình bày tại công văn số 1060/CT-KTrT là chưa cụ thể nên Tổng cục Thuế không có đầy đủ cơ sở để trả lời chính xác vấn đề này. Tại cuộc họp ngày 12/11/2010 giữa Tổng cục Thuế với Cục thuế Cà Mau, Cục thuế tỉnh Cà Mau đã thống nhất sẽ có công văn bổ sung để trình bày rõ nội dung về chênh lệch tăng tiền mặt nêu tại công văn số 1060/CT-KTrT. Trường hợp Cục thuế có công văn bổ sung công văn số 1060/CT-KTrT, trên cơ sở công văn bổ sung, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành công văn trả lời Cục thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT (2b));
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 52/TCT-CS ngày 05/01/2011 về đánh giá lại tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.203

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!