Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5166/TCT-KK về việc hóa đơn kê khai khấu trừ quá thời hạn qui định xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TAV do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5166/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5166/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2198/CT-KT2 ngày 24/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về việc 05 hóa đơn kê khai khấu trừ quá thời hạn qui định xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TAV. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp công trình xây dựng cơ bản Công ty TNHH TAV đã đưa vào sử dụng và hạch toán tăng tài sản cố định từ tháng 3/2005 nhưng Công ty SS Builder đến tháng 6,9,12/2005 và tháng 2,3/2006 mới phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH TAV. Như vậy, theo qui định tại Luật thuế GTGT thì các hóa đơn nêu trên đã vi phạm về việc thời gian phát hành và kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Ngày 06/02/2007 Tổng cục Thuế có công văn số 630/TCT-PCCS hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hành vi bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn. Trong đó nêu rõ “Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo qui định và giao cho khách hàng.

… Thời Điểm lập hóa đơn; hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản tiền phát sinh theo qui định”

Đối với 05 hóa đơn nêu trên Công ty TNHH TAV không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hóa đơn.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình nghiên cứu thực hiện hướng dẫn tại công văn số 630/TCT-PCCS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty SS Builder VN
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5166/TCT-KK về việc hóa đơn kê khai khấu trừ quá thời hạn qui định xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TAV do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238