Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5155/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5155/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1669 HQHN-NV ngày 21/10/2005 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước của Công ty hữu hạn G&P Vi Na. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hướng dẫn tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước; Công văn hướng dẫn số 4466 TCHQ/KTTT ngày 15/09/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và xử lý nợ thuế; Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty hữu hạn G&P Vi Na gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả đến Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính bao gồm:

- Quyết định hoàn trả của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp còn thừa tiền thuế;

- Công văn đề nghị hoàn trả (bản chính) của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp còn thừa tiền thuế gửi Vụ Ngân sách Nhà nước;

- Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước (bản chính) xác nhận số tiền thuộc diện hoàn trả đã thực nộp vào NSNN;

Trường hợp quyết định hoàn thuế đã được khấu trừ một phần thì phải có xác nhận của Cục Hải quan nơi ra quyết định hoàn thuế số thuế đã khấu trừ, số thuế còn lại sẽ hoàn trả và quyết định khấu trừ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn Công ty hữu hạn G&P Vi Na thực hiện thống nhất./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2b), KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5155/TCHQ-KTTT ngày 05/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước của Công ty hữu hạn G&P Vi Na

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!