Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5100/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với doanh nghiệp xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5100/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5100/TCT-KK
V/v Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2213/CT-KTrT ngày 26/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về Điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của các doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.d, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điểm 1đ, Điểm 1e, Mục III, Phần B này) được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có các Điều kiện và thủ tục được nêu tại Điểm 1.d này, trong đó Điều kiện thanh toán qua ngân hàng là “hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng”“thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài Khoản của bên nhập khẩu sang tài Khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.” Trường hợp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã được thỏa thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài theo như hướng dẫn tại Điểm 2.8, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp chuyển tiền từ tài Khoản của bên nhập khẩu sang tài Khoản của bên xuất khẩu mở tại ngân hàng nhưng hình thức thanh toán thay đổi so với thỏa thuận trong hợp đồng thì người xuất khẩu phải có văn bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài, khi đó doanh nghiệp xuất khẩu mới đủ Điều kiện để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5100/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với doanh nghiệp xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70